Pháp Lý / Lao Động Thuế / Kế Toán

Để Xây Dựng Một Tổ Chức Vững Mạn

Chúng tôi tư vấn về luật lao động, luật doanh nghiệp và luật thuế Việt Nam.
Chúng tôi sẽ bổ sung giấy phép kinh doanh, tiến hành khảo sát sơ bộ, thực hiện lao động như tạo hợp đồng lao động, thủ tục M&A, tạo hợp đồng liên doanh.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về kế toán và thuế, sổ sách kế toán, v.v.

Tư Vấn Pháp Luật

Nghiên Cứu

Hợp Đồng

M&A

Sở Hữu Trí Tuệ

Giải Quyết Tranh Chấp

Báo Cáo Tài Chính Hàng Tháng

Thuế Doanh Nghiệp

Cố Vấn

Quyết Toán Thuế

VAT

Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Quy trình

Bước 1

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc email trước.

Bước 2

Về dịch vụ bạn muốn Chúng tôi sẽ làm rõ các hạng mục cần thiết thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu.

Bước 3

Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng dịch vụ tối ưu dựa trên yêu cầu của khách hàng và lập kế hoạch cụ thể.

Bước 4

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, để khách hàng hài lòng với báo giá Chúng tôi sẽ đưa ra một đề xuất rõ ràng.

Bước 5

Sau khi hoàn thành hợp đồng, chúng tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay.